fbpx

Betonska galanterija

38358(1)

Betonska galanterija omogućuje mnogo načina za uređenje prostora. Galanterija iz proizvodnog programa DŽENEX namjenjena je za uređenje trgova, trotoara, parkova, školskih dvorišta, biciklističkih staza, parkovnih prostora i sl. Galanterija se proizvodi dvoslojno, donji nosivi sloj granulacije od 0-8 mm i gornji – habajući sloj granulacije od 0-3 mm. debljina završnog sloja min 4 mm.

Donji nosivi izrađen je od visoko-kvalitetnog materijala, atestiran od strane ovlaštene ustanove za kontrolu kvaliteta. Galanterija se proizvodi tehnologijom dvoslojnog vibropresovanja sa završnim slojem od čistog kvarcnog pijeska što povećava njihovu otpornost na dejstvo atmosferalija. Stalna kontrola kvaliteta svježeg betona i gotovog proizvoda provodi se kod atestirane ustanove.

  • Betonski blokovi

Proizvode se savremenom tehnologijom vibro presovanja sa potpuno prirodnim materijalima što naše proizvode svrstava u red ekološki prihvatljivih namjenjeni su za zidanje unutrašnjih i vanjskih zidova. Odlikuju se dobrom zvučnom izolacijom.

Zidanje sa betonskim blokovima je brzo i jednostavno. Zbog njihovog oblika smanjena je potrošnja maltera pri zidanju. Stalna kontrola proizvodnje omogućava proizvodnju kvalitetnih proizvoda koji zadovoljavaju važeće standarde (oblik, mjere, mase, čvrstoće pripritisku).

  • Betonskiivičnjaci

Betonski ivičnjaci suvrlo važan element pri uređenju okoliša. Proizvode se tehnologijom dvoslojnog vibropresovanja sa završnim slojem od čistog kvarcnog pijeska što povećava njihovu otpornost na dejstvo mraza i soli, za odmrzavanje i otpornost na habanje. Kontrola kvaliteta provodi se kod atestirane ustanove te posjuduju važeće ateste.

Postavljanje kolovoznih ivičnjaka je jednostavno i brzo.Postavljanje se vrši na beton MB 10 ili MB 15 zemljo vlažne konzistencije u debljini od 20 cm s bočnim betoniranjem. Razmak postavljanja između svakog ivičnjaka 3mm s tim da je potrebno izvesti dilataciju na svakih 10 m od 10 mm koja se zapuni elastičnom masom.

Postupak ugradnje flasti

1. Ukloniti sloj humusa (30-40 cm)
2. Nasipati sloj šljunka granulacije 16-32 mm (drenaža) 10-15 m debljine – za lakša opterećenja 15 – 20 cm debljine – za teža opterećenja
3. Izravnati, dobro nabiti i podesiti padove za odvodnju
4. Nasipati sloj kamenoga gregata granulacije 2-4 mm, u debljini 2-3 cm i izravnati letvom
5. Postavljene ploče utvrditi gumenim ili drvenim čekićem
6. Kompletno postavljenu površinu opločnika zasipati (fugirati) suhim pijeskom granulacije 0-4 mm. Pijesak mora ući u fuge, a višak počistiti metlom. Ovaj postupak ponoviti nekoliko puta, jer pijesak mora skroz popuniti predviđene fuge.
7. Površinu popločanja po potrebi izvaljati ili nabiti vibro-nabijačima koji na radnoj ploči imaju gumenu oblogu.